پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیامک - اس ام اس تبلیغاتی
  Postcode

کدپستی استان آذربایجان غربی

نام شهر کدپستی شهر

ارومیه

57591  الی 57131

نقده

57691  الی 57611

اشنویه

57791  الی 57711

پیرانشهر

57991  الی 57811

خوی

58591  الی 58131

ماکو

58631  الی 58611

چالدران

58791  الی 58641

سلماس

58991  الی 58811

مهاباد

59341  الی 59131

میاندوآب

59361  الی 59351

بوکان

59591  الی 59431

سردشت

59891  الی 59611

تکاب

59971  الی 59916

 

"SMS" با این سه حرف جادویی تمام نیازهای شخصی و سازمانی خود را برآورده سازید.

                                  SMS-TNT                                 

آموزش پنل

کدپستی استان ها

نقشه شهرها

بلک لیست مخابرات

شماره حساب

TeamViewer 6

Mozilla Firefox

Web Service