پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیامک - اس ام اس تبلیغاتی
  Postcode

کدپستی استان فارس

نام شهر کدپستی شهر

شيراز

71331 الی 73491

آباده

73911 الی 73991

ارسنجان

73731 الی 73761

استهبان

74461 الی 74519

اقليد

73811 الی 73891

بوانات

73781 الی 73971

پاسارگاد

73741 الی 73791

جهرم

74131 الی 74591

خرمبيد

73751 الی 73961

خنج

74431 الی 74431

داراب

74111 الی 74891

زرین دشت

74814 الی 74861

سپيدان

73611 الی 73691

فراشبند

74771 الی 74781

فسا

74611 الی 74691

فيروزآباد

74711 الی 74791

قیروکارزین

74714 الی 74761

كازرون

73111 الی 73391

لارستان

74311 الی 74419

لامرد

74341 الی 74441

مرودشت

73431 الی 73771

ممسني

73511 الی 73591

مهر

74414 الی 74451

ني ريز

74911 الی 74991

 

"SMS" با این سه حرف جادویی تمام نیازهای شخصی و سازمانی خود را برآورده سازید.

                                  SMS-TNT                                 

آموزش پنل

کدپستی استان ها

نقشه شهرها

بلک لیست مخابرات

شماره حساب

TeamViewer 6

Mozilla Firefox

Web Service